လွ်ပ္စစ္မီးမလုိတဲ့ ေရခဲေသတၱာ………….

July 29, 2009 at 9:54 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mohammed Bah Abba ဆုိသူတီထြင္ခဲ့ေသာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား မလုိသည့္ ေရခဲေသတၱာ ေလးေပါ့။ ထုိတီထြင္မူအတြက္ သူအား Rolex Award $100,000 ခ်ိီးၿမွင့္ ၿခင္းခံရပါတယ္။ ထုိေရခဲေသတၱာ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္သလဲ?

– ေၿမအုိး အၾကီးထဲ ကုိ ေၿမအုိး အေသးေလးကုိ ထည့္ပါ။

– ဟာေနတဲ့ ေနရာအား စုုိေနေသာ သဲမ်ား ၿဖင့္ ၿဖည့္လုိက္ပါ။

– အေပၚမွ စုိေနေသာ အ၀တ္စ ၿဖင့္ အုပ္ထားလုိက္ပါ။

သဲ၊အ၀တ္စ မွ ေရမ်ား အေငြ.ၿပန္လာၿခင္းၿဖင့္ အုိးထဲမွ အပူမ်ား ကုိ ဖယ္ရွားေပးလုိက္နုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀ အတြင္း အလုပ္လုပ္ေနတာၿဖစ္ၿပီး၊ ေစ်းေပါတယ္၊ အလြယ္တကူ ၿပဳလုပ္နုိင္မည့္ တီထြင္မူ တခုလဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထုိ အုိးထဲတြင္ အစားေသာက္မ်ား၊ အေအးမ်ား သုိေလာင္ထားနုိင္ၿပီး အပူအခ်ိန္ ၁၅ ကေန ၂၀ ဒီရီ စင္တီဂရိတ္ ၀န္းက်င္ၿဖင့္ အေအးခံထားနုိင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ တုိ.ၿမန္မာ နုိင္ငံက လူမ်ား အတြက္ အသံုး၀င္ မည္ထင္သၿဖင့္ ေဖာ္ၿပေပးလုိက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: