အရက္သမားဖုိးခင္

August 6, 2009 at 1:56 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

အရက္သမားဖုိးခင္

တစ္ခါတုန္းကရြာတစ္ရြာမွာ အရက္အလြန္ႀကိဳက္သည့္ ကုိဖုိးခင္ဆုိေသာ လူတစ္ေယာက္ရွိသည္။ အရက္သာႀကိဳက္သည္မ
ဟုတ္၊ ၾကက္(ရိုးရိုးၾကက္ကိုေျပာျခင္းျဖစ္သည္)လည္းအလြန္ႀကိဳက္သူျဖစ္သည္။အရက္ေသာက္လွ်င္ ၾကက္သားပါမွေသာက္
သည္။ ၾကက္သားမပါလွ်င္ အရက္မေသာက္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကက္သားမပါ ပါေအာင္လုပ္၍ အရက္ကုိေန႔တုိင္းေသာက္သည္။
ရြာရွိအိမ္အားလံုး သူၾကက္မခုိးဘူးသည့္ အိမ္ဟူ၍မရွိ။ ရြာကလူမ်ားက မခံႏုိင္သည့္အဆံုး သူႀကီးကုိ ၀ိုင္းတုိင္ၾကသည္။
သူႀကီးက အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးသည္။ ဘယ္လုိမွ ဆံုးမ မရသည့္အဆံုး ရြာျပင္သို႔ထုတ္လုိက္ေတာ့သည္။ ကုိဖုိးခင္လည္း
အရက္မေသာက္ရ၊ ၾကက္သားလည္းမစားရဆုိေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေသေၾကာင္းႀကံလုိက္သည္။ေသေၾကာင္းမႀကံမွီ
စာတစ္ေစာင္ေရးခဲ့ သည္။သူေရးထားသည္က
“သင္၏စာကုိဖတ္သည့္အခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္ ဖုိးခင္သည္ ဤရြာကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ရြာေစာင့္နတ္ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ဤရြာကုိ အရင္က
ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္ႀကီးကသူ႔အစားေစာင့္ေရွာက္ေပးပါဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္
လြန္းလုိ႔ေတာ့ မထင္လုိက္ႏွင့္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္အား လစဥ္လတုိင္း အရက္ႏွင့္ၾကက္ေၾကာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ေသသည့္ေနရာ၌ နတ္
ကြန္းထုိး၍ ပူေဇာ္ပသၾကေပေတာ့။ အကယ္၍မ်ား ပသဖုိ႔ေမေလွ်ာ့ခဲ့လ်င္ ဤရြာဒုကၡေရာက္လိပ္မည္။ပူေဇာ္ပသနည္း ကုိ
ေအာက္တြင္ေရးထားသည္။

ဤရြာတစ္၀ိုက္ကိုပုိင္စံစားပါတဲ့
ၿပိဳင္စံရွားသည့္ ၾကက္ခိုးဘုရင္ကုိဖုိးခင္ ခင္ဗ်ား
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (………)သား+(……….)သမီး မိသားစုတုိ႕မွ အရွင့္အား အရက္ႏွင့္ၾကက္ေၾကာ္ကုိ ပူေဇာ္ပသပါသည္။
မုိင္ႏွစ္ဆယ္ ခရီးကုိ ဘုိင္စကယ္ စီးၿပီးသကာလ
အလုိရွိသလုိသံုးေဆာင္ပါရန္
မွန္နန္းေပၚသုိ႔ ႂကြျမန္းေတာ္မူပ
ၾကက္ခုိးဘုရင္ ကိုဖုိးခင္ ခင္ဗ်ား

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: